750 Bertil Andersson tillsammans med några flickor

  • Gruppfoto

Personer i bilden